nasepole-logo

      ODBORNÝ MESAČNÍK PRE PESTOVATEĽOV RASTLÍN

hlavny-banner1

Meniny

  np-tit072014Naše pole® je odborný mesačník určený pre pestovateľov poľných plodín.

Už od roku 1997 je pomocníkom a zdrojom informácií pre všetkých profesionálov pôsobiacich v oblasti agronomickej výroby. Nájdete v ňom informácie o príprave pôdy, ochrane, výžive a odrodách všetkých najpestovanejších druhoch poľných plodín, vrátane zeleniny, ako aj starostlivosti o trvalé trávne porasty.
Okrem cenných odborných vedomosti obsahuje aj reportáže a pestovateľské skúsenosti od vašich kolegov zo Slovenska a zahraničia. Obohatením každého  čísla je monotematická príloha, v ktorej dostal čitateľ zhutnené informácie o konkrétnej problematike, napríklad: Listové hnojivá, herbicídna ochrana, silážovanie kukurice, minimalizačné technológie, pestovanie energetických plodín atď.
Všetci predplatitelia dostávajú ako bonus časopis AGROMAGAZÍN, mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Do najbližšieho čísla pripravujeme:

V čísle 9/2017 sa dozviete aké je to hospodáriť bez vidiny zisku. V pestovateľských skúsenostiach zhodnotíme herbicídne pokusy v kukurici. V rozhovore nazrieme do sveta agroturistiky. V odborných článkoch sa okrem iného dozviete o ekosystémových službách TTP.

Predplaťte si časopis
Naše pole

a navyše získate: Mesačník o ekonomike a financiách  v agrosektore AGROMAGAZÍN, tabuľky povolených pesticídov do najpestovanejších plodín, Ročenku NAJ – tabuľkový prehľad najlepších pestovateľov a chovateľov, Nástenný kalendár
predplatne

Predplatné časopisu

Cena ročného predplatného je 29.90 €
Za túto cenu okrem časopisu Naše pole získate:

- Mesačník o ekonomike a financiách  v agrosektore AGROMAGAZÍN
- Tabuľky povolených pesticídov do najpestovanejších plodín
- Ročenku NAJ – tabuľkový prehľad najlepších pestovateľov a chovateľov
- Nástenný kalendár

Časopis vám bude fakturovaný a zasielaný od najbližšie vydaného čísla

< !-- Do not remove this ID, it is used to identify the page so that the pagination script can work correctly -->
 1. Firma alebo meno a priezvisko*
  zadajte správne meno
 2. Kontaktná osoba (v prípade firmy)
  Invalid Input
 3. Ulica a číslo
  Invalid Input
 4. PSČ*
  zadajte prosím správne číslo
 5. Mesto, obec*
  zadajte mesto alebo obec
 6. Telefón
  Invalid Input
 7. Mobil
  Invalid Input
 8. E-mail*
  zadajte správny e-mail
 9. IČO
  zadajte správne číslo
 10. DIČ
  zadajte správne číslo
 11. Počet výtlačkov z jedného čísla
  zadajte číslo

 12. Napíšte adresu na zasielanie časopisu ak je iná ako fakturačná adresa
  Invalid Input
 13. Poznámka
  Invalid Input

 14. Na zaslanie dokladu na zaplatenie predplatného si vyberte z nasledujúcich možností.
  Po doručení objednávky vám zašleme:
 15. Vyberte jednu z možností*  Invalid Input

 16. V prípade zaslania predfaktúry e-mailom, napíšte e-mailovú adresu ak je iná, ako ste uviedli vyššie vo formulári
 17. Invalid Input

 18. Opíšte text z obrázka*
  <br>Opíšte text z obrázka
    zmeniť obrázoknezadali ste správny text
 19. Mám záujem aj o predplatné:
  Invalid Input

strip-predplatne

strip-naj

strip3

strip-grafy

strip-dni-pola

poc01poc02
poc03poc04

np2